Ferma-city.ru

ФЕРМА Сити
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Роза Альбрехт Дюрер

Роза Альбрехт Дюрер

Мы рады приветствовать Вас
в интернет-магазине саженцев Флора-нова.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЛУЧШИЕ СОРТА САЖЕНЦЕВ РОЗ НА ВЕСНУ 2022

Новинки

Посадочный материал лилейников. на сайт добавлены:

Внимание!На сайт добавлен ассортимент по посадочному материалу лилейников.

Внимание! Конкурс! на сайт добавлены:

Мы объявляем конкурс на лучшую фотографию и самый информативный комментарий! Подробности можно прочитать здесь

ВИНОГРАД

 • Саженцы столовых сортов
 • Саженцы универсальных сортов
 • Саженцы бессемянных сортов
 • Саженцы винных сортов

РОЗЫ

 • Саженцы чайно-гибридных роз
 • Саженцы плетистых роз
 • Саженцы роз группы флорибунда
 • Саженцы почвопокровных роз
 • Саженцы английских роз
 • Саженцы миниатюрных роз
 • Саженцы канадских роз
 • Саженцы кустовых роз (шрабы)
 • Мускусные гибриды.
 • Грандифлора
 • Наборы роз
 • Немахровые

РАЗНОЕ

 • Лилейники.
 • Многолетники
 • Саженцы малины.
 • Летники

Электронные Книги

 • Прискорене розмноження винограду.
 • Садовые розы.
 • Столовые сорта винограда.
 • Сортимент винограда республики Молдова.
 • Комплексная защита виноградников.
 • Виноградарство.
 • Справочник винограда Молдавии.
 • "Садоводство" № 7, 1977 год.

Фото розы Albrecht Durer. Альбрехт Дюрер

Фото розы Albrecht Durer. Альбрехт Дюрер

Фото розы Albrecht Durer. Альбрехт Дюрер

Фото розы Albrecht Durer. Альбрехт Дюрер

Высота куста — 70 — 90 см;

Диаметр цветка — около 13 см;

Устойчивость к болезням и морозам — выше средней;

Аромат — выраженный, с фруктовыми нотками.

Свого часу Піфагор провів аналогію між періодами життя людини і порами року. Саме це порівняння згадується, коли упродовж цвітіння спостерігаєш за трояндою Albrecht Durer. Зрозуміло, що квітка троянди може міняти відтінки залежно від погодних умов і від віку, але квітки Альбрехт Дюрер не лише грають колірною гаммою упродовж цвітіння, але і досить цікаво перетворюються формою з віком. Пуп’янок, що з’являється, має червонястий відтінок, квітка, що розкривається, немов втілюючи юнацький максималізм, має яскравий абрикосово-рожевий тон, причому рожевий переважає ближче до краю пелюстки, а іноді, у квітки, що подорослішала, по краю зовнішньої пелюстки ми можемо спостерігати сизувато-фіолетовий відтінок. З віком квітки Альбрехт Дюрер набувають більш спокійних, пастельних відтнків. Що цікаво, в напіврозпуску ці трояндочки мають класичну форму квітки, а з часом, злегка відгинаючи свої пелюстки, перетворюються на благородну троянду із старовинною формою квітки, і про її «класичну молодість» вже нічого не нагадує. Навіть відцвітаючи, ця велична красуня не демонструє свої тичинки, завдяки безлічі маленьких центральних пелюсток, які вміло їх приховують.

Рясно квітучі і розгалужені кущі, чарівливий аромат фруктів, велика (10-12см) квітка приголомшливого забарвлення, досить стійка і не примхлива — не дивно, що цей сорт троянди вмить завоював визнання квітникарів в якості прекрасної садової рослини, адже неаважаючи на те, що Albrecht Durer був представлений в 2002 році (Tantau Roses, Німеччина), він вже отримав широке поширення у світі.

Має сенс відмітити, що автор (Hans Jürgen Evers) отримав цей сорт ще в 1996 році, і робочими назвами цього сорту були RT 96-145, TAN96145. З часом він отримував такі назви як Albrecht Dürer Rose, Beryl Joyce і Albrecht Durer. Найбільш поширеним став варіант Альбрехт Дюрер, і саме про людину, на честь якої сорт дістав цю назву, хочеться розповісти хоча б коротко.

Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) це великий художник німецького живопису. Саме він вважається видатним європейським майстром ксилографії. Саме його називають одним з видатних майстрів Ренесансу. Саме Альбрехт Дюрер став першиим теоретиком мистецтва.

Будучи сином ювеліра, він опанував навички малювання в майстерні батька. І хоча батько і прагнув залучити сина до свого ремесла, юний Альбрехт виявляв більше цікавості до вивчення живопису. Батько не став робити вибір за Дюрера-молодшого і віддав його на навчання до Вольгемута, відомого Нюрнберзького живописця.

Читайте так же:
Роза Камиль Писсарро

Дивлячись на творчу спадщину, залишену нам Альбрехтом Дюрером (понад 900 листів малюнків, прославлені акварелі, автопортрети і портрети, різцеві гравюри на міді і на дереві, теоретичні праці), поринаючи в його творчість, і розглядаючи його картини і гравюри ми розуміємо, що світ має бути вдячний тому, що свого часу Альбрехт Дюрер-старший не обмежив сина лише ювелірним мистецтвом, а подарував світу великого майстра.

© Лафазан Н. Д., 2020.

В свое время Пифагор провел аналогию между периодами жизни человека и временами года . Именно это сравнение вспоминается , когда на протяжении цветения наблюдаешь за розой Albrecht Durer . Понятно , что цветок розы может менять оттенки в зависимости от погодных условий и от возраста , но цветки Альбрех т Дюрер не только играют цветовой гаммой на протяжении цветения , но и довольно интересно преображаются формой с возрастом . Появляющийся бутон имеет красноватый оттенок , раскрывающийся цветок , словно олицетворяя юношеский максимализм , обладает ярким абрикосово-розовым тоном , причем розовый преобладает у края лепестка , а иногда , у повзрослевшего цветка , по краю наружного лепестка мы можем наблюдать сизовато-фиолетовый оттенок . С возрастом цветки Альбрех т Дюрер приобретают более спокойные , пастельные тона . Что интересно , в полуроспуске эти розочки имеют классическую форму цветка , а со временем , слегка отгибая свои лепестки , превращаются в благородную розу со старинной формой цветка , и о её « классической молодости » уже ничего не напоминает . Даже отцветая , эта величественная красавица не демонстрирует свои тычинки , благодаря множеству маленьких центральных лепестков , которые умело их скрывают .
Обильно цветущие и разветвленные кусты , чарующий аромат фруктов , крупный ( 10-12см ) цветок потрясающей расцветки , довольно устойчива и не прихотлива – не удивительно , что этот сорт розы моментально завоевал признание цветоводов в качестве прекрасного садового растение , ведь не смотря на то , что Albrecht Durer был представлен в 2002 году ( Tantau Roses , Германия ), он уже получил широкое распространение в мире .
Имеет смысл отметить , что автор ( Hans Jürgen Evers ) получил его еще в 1996 году , и рабочими названиями этого сорта были RT 96-145 , TAN96145 . Со временем он приобрел такие названия как Albrecht Dürer Rose , Beryl Joyce и Albrecht Durer . Наиболее распространенным стал вариант Альбрехт Дюрер , и именно о человеке , в честь которого сорт получил это название , хочется рассказать хотя бы кратко .
Альбрехт Дюрер ( 1471 — 1528 ) это величайший художник немецкой живописи . Именно он считается крупнейшим европейским мастером ксилографии . Именно его называют одним из выдающихся мастеров Ренессанса . Именно Альбрех т Дюрер стал первым теоретиком искусства .
Являясь сыном ювелира , он овладел навыками рисования в мастерской отца . И хоть отец и стремился приобщить сына к своему ремеслу , юный Альбрехт проявлял больше интереса к изучению живописи . Отец не стал делать выбор за Дюрера-младшего и отдал его на обучение к Вольгемуту , известному Нюрнбергскому живописцу .
Глядя на творческое наследие , оставленное нам Альбрехтом Дюрером ( свыше 900 листов рисунков , прославленные акварели , автопортреты и портреты , резцовые гравюры на меди и на дереве , теоретические труды ), окунаясь в его творчество , и рассматривая его картины и гравюры мы понимаем , что мир должен быть благодарен тому , что в свое время Альбрех т Дюрер-старший не ограничил сына лишь ювелирным искусством , а подарил миру великого мастера .

Читайте так же:
Роза Кинг Конг

Роза Альбрехт Дюрер (Albrecht Durer)

Легко восхищаться красотой роз! Они изысканны, прекрасны, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Непросто выделиться в столь блистательной компании, но нашей нынешней героине это удаётся без труда. Этот цветок, вне сомнения, достоин вашего сада!

Информация о происхождении

Эта разновидность является представителем широко распространённой группы чайно-гибридных роз. Известно, что выведена она была в 1996 году германскими селекционерами из питомника Tantau Roses. Но в официальные справочники своих сортов фирма внесла цветок только в 2002 году, презентовав его как детище известного специалиста Ганса Юргена Эверса. Изначально новый сорт имел два технических наименования: RT 96−145 и TAN 96 145.

Сегодняшнее название преобладает, оно посвящено известному немецкому художнику, мастеру ксилографии (гравировке по дереву и меди) Альбрехту Дюреру, жившему и творившему в эпоху Ренессанса. Известно, что в своих сюжетах он часто использовал изображения цветов.

Описание внешнего вида

Описываемая разновидность образует куст средних размеров, высотой от 60 до 90 см. и шириной примерно 60 см. Листья среднего размера, плотные, блестящие, сочно-зелёного цвета. Сила роста у куста относительно невелика, при желании её можно заметно сдерживать, особенно тогда, когда роза используется в качестве кадочной культуры.

Цветки выглядят великолепно! Они окрашены в нежный абрикосово-персиковый цвет, и словно светятся изнутри. Некоторые специалисты характеризуют их окрас как оранжево-розовый или даже лососевый. Этот «разнобой» объясняется тем, что оттенки лепестков изменяются в зависимости от преобладающей погоды и возраста самого цветка.

К примеру, только-только распускающийся бутон явно розоватый, даже с резкими переходами от «горячих» тонов к более тёплым, абрикосовым. По мере «взросления» цветка лепестки бледнеют, приобретая спокойную, пастельную гамму. Романтично настроенные садоводы говорят, что в этой розе просматривается характер человека: взрывной в юности, более спокойный в преклонные годы.

Интересно, что эта тенденция выражена не только в окрасе, но и в форме. Раскрывающийся бутон выглядит как классические современные сорта, в то же время цветок «в возрасте» напоминает формой старые розы Европы.

Сам цветок крупный, около 12 см в диаметре, источает приятный, насыщенный аромат с фруктовыми нотками. На одной ветке обычно красуется один густомахровый цветок, но встречаются и по 2−3 вместе.

Особенности агротехники и использование

Эту разновидность можно выращивать в зонах от 6-й до 9-й, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), при этом обрезку и укрытие на зиму проводят, если ожидается падение температуры ниже -15°. Замечено, что она не любит резкого чередования оттепелей и холодных зимних дней. Больше, чем многие другие «собратья», обожает рыхление почвы в приствольном круге, а также качественное мульчирование.

Устойчивость к различным распространённым заболеваниям средняя, также как и сопротивление к вредителям. Таким образом, розу не назовёшь ни крепышом, ни особо нежным сортом.

Говоря о её использовании, следует отметить универсальность. Альбрехт Дюрер распространена как в кустовой, так и в штамбовой форме, а также, как уже отмечалось, продаётся в качестве контейнерного растения. В саду может вводиться в групповые насаждения, но великолепна и в одиночном экземпляре. Может служить живой изгородью, очерчивать бордюр или аллею. Нередко выступает в качестве розы для срезки. Благодаря сильному аромату отлично зарекомендовала себя как цветущее растение у входа в дом.

Читайте так же:
Роза Барон Жиро ле Лен

Альбрехт Дюрер — Albrecht Durer.(Evers Германия, 2002)

Альбрехт Дюрер 380 руб.

Цветки лососево-персиковые, крупные, 10-12 см в диаметре. густомахровые, не выгорают и долго держатся на кусте, сохраняя свою прелестную форму. Форма цветков классическая чайно-гибридная позднее цветки приобретают чашевидную форму с все также плотно набитыми лепестками и абсолютно скрытой серединкой. Аромат сладкий, фруктовый, средней силы. Цветы одиночные или собраны в небольших группах, по два-три цветка. Цветут они три раза за сезон, первое цветение самое интенсивное. Даже при сильном солнечном освещении окраска цветков остается стабильной. Куст высотой 100-120 см, растет медленно и разрастается достигая своих размеров только через 3 года. . Плохие погодные условия незначительно сказываются на цветении. Устойчивость к болезням и зимостойкость высокая.

В свое время Пифагор провел аналогию между периодами жизни человека и временами года. Именно это сравнение вспоминается, когда на протяжении цветения наблюдаешь за розой Albrecht Durer. Понятно, что цветок розы может менять оттенки в зависимости от погодных условий и от возраста, но цветки Альбрехт Дюрер не только играют цветовой гаммой на протяжении цветения, но и довольно интересно преображаются формой с возрастом. Появляющийся бутон имеет красноватый оттенок, раскрывающийся цветок, словно олицетворяя юношеский максимализм, обладает ярким абрикосово-розовым тоном, причем розовый преобладает у края лепестка, а иногда, у повзрослевшего цветка, по краю наружного лепестка мы можем наблюдать сизовато-фиолетовый оттенок. С возрастом, цветки Альбрехт Дюрер приобретают более спокойные, постельные тона. Что интересно, в полуроспуске эти розочки имеют классическую форму цветка, а со временем, слегка отгибая свои лепестки, превращаются в благородную розу со старинной формой цветка, и об её «классической молодости» уже ничего не напоминает. Даже отцветая, эта величественная красавица не демонстрирует свои тычинки, благодаря множеству маленьких центральных лепестков, которые умело их скрывают.

Обильно цветущие и разветвленные кусты, чарующий аромат фруктов, крупный (10-12см) цветок потрясающей расцветки, довольно устойчива и не прихотлива – не удивительно, что этот сорт розы моментально завоевал признание цветоводов в качестве прекрасного садового растение, ведь не смотря на то, что Albrecht Durer был представлен в 2002 году (Tantau Roses, Германия), он уже получил широкое распространение в мире.

Имеет смысл отметить, что автор (Hans Jürgen Evers) получил его еще в 1996 году, и рабочими названиями этого сорта были RT 96-145, TAN96145. Со временем он приобрел такие названия как Albrecht Dürer Rose, Beryl Joyce и Albrecht Durer. Наиболее распространенным стал вариант Альбрехт Дюрер, и именно о человеке, в честь которого сорт получил это название, хочется рассказать хотя бы кратко.

Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) это величайший художник немецкой живописи. Именно он считается крупнейшим европейским мастером ксилографии. Именно его называют одним из выдающихся мастеров Ренессанса. Именно Альбрехт Дюрер стал первый теоретик искусства.

Являясь сыном ювелира, он овладел навыками рисования в мастерской отца. И хоть отец и стремился приобщить сына к своему ремеслу, юный Альбрехт проявлял больше интереса к изучению живописи. Отец не стал делать выбор за Дюрера-младшего и отдал его на обучение к Вольгемуту, известному Нюрнбергскому живописцу.

Читайте так же:
Роза Кент

Глядя на творческое наследие, оставленное нам Альбрехтом Дюрером (свыше 900 листов рисунков, прославленные акварели, автопортреты и портреты, резцовые гравюры на меди и на дереве, теоретические труды), окунаясь в его творчество, и рассматривая его картины и гравюры мы понимаем, что мир должен быть благодарен тому, что в свое время Альбрехт Дюрер-старший не ограничил сына лишь ювелирным искусством, а подарил миру великого мастера.

Отзывы с розебук.

21.04.2010 08:15
Цветок, когда весь раскрылся, оказался немного тяжеловат для ветви, хотя, может, ветка была еще тонкой. В дождь выглядят чуть бледнее чем обычно, но все равно хорошо смотрятся. Цвела до середины октября, точно до Покрова, пока снег не выпал.

03.07.2013 23:03
Первые два года от посадки сорт особенно не радовал — выдавал одиночные, правда очень крупные цветки, и выглядел довольно слабым.Но в этом году (3 год) роза показала себя во всей красе — сразу несколько необыкновенно красивых словно светящихся цветков. Сейчас нахожу только один недостаток — роза получилась довольно невысокая — 50см. Прекрасно пережил зиму и подтопление глинистого участка.

13.07.2015 07:00
Первый год куст совсем невысокий, но листвы много. Выдал два совершенно необычных цветка, огромных и красивых. Продержались 10 дней, после дождя опали. «К старости» лепестки скрутились спирально, очень необычно смотрится, вставляю фото.

15.10.2017 22:20
Кустик ну, ооочень низенький! Цветы роскошные. НО- из-за того, что цветок держится НЕРЕАЛЬНО долго, рука не поднимается его уничтожать. Из-за этого рост куста сразу резко останавливается. И новые цветки кустик набрал только в конце сентября. И цветы были почти у земли.

Albreht Durer Rose — роза по имени знаменитого немецкого художника

Розы просто поражают своим разнообразием: и цветовой гаммой, и формами роста, и возможностями использования в саду на участке. Многие из этих красавиц растут как в открытом грунте, так и в контейнерах. Единственное, что важно помнить при горшечном выращивании роз, то это размер вазона должен быть достаточным для комфортного произрастания растения – чем больше роза, тем больше посудина. И в этой статье мы хотим Вас познакомить со знаменитой в мире чайно-гибридной розой от Tantau Albrecht Dürer.

Характеристики

albrehtdurer

Как уже было сказано роза Albrecht Dürer принадлежит к группе чайно-гибридных роз и цветет в основном одиночными цветами (иногда это может быть 2-3 цветка на одной ветке). Цветок у этого сорта роз большой – 10-15 см в диаметре в полностью распущенном состоянии. Состоит он из множества лепестков, формирующих густомахровую глубокую чашу. Очень напоминает цветение Старинных роз. Окраска лепестков – лососево-розовая, с желтоватым оттенком, а край – темно-розовая кайма. Бутон желтый в нижней части, а красный в верхней, плотный, округлый. В начале распускания цветок насыщенного оранжево-красного цвета, а далее светлеет. В более прохладный сезон у розы цветок окрашен насыщеннее, чем в жаркое время. Цветет роза на протяжении всего сезона. Аромат у него – насыщенный, фруктовый и, так, как и цветение, усиливается к дождю или прохладе.

Читайте так же:
Роза Байкал

Внешние данные у розы Albrecht Dürer Rose таковы: листва – насыщенного зеленого цвета, плотная, блестящая, большая. В сырую прохладную погоду она может поражаться незначительно мучнистой росой и черной пятнистостью. Куст у Albrecht Dürer довольно раскидистый – 50-70 см по окружности. Высота изменяется от 50 до 120 см. Максимально красивой она становится на 2-3 год после посадки. Относительно зимостойкости, то роза без укрытия может переносить морозы до -20°С. В регионах, где зимы не стабильны и характеризуются частыми сменами температур (оттепелями) данный сорт роз от Tantau надо укрыть даже при — 15°С. А для полного спокойствия розовода Albrecht Dürer лучше укрывать. Вредители у нее типичные для роз – тля, цикадки, паутинный клещ…

albrehtdurer0Для посадки сорта роз Albrecht Dürer от Tantau выбирают солнечные или полутеневые (солнце должно окутывать розу своими лучиками минимум 3-4 часа) участки. Они должны характеризоваться хорошей водопроницаемостью и водоотводом (участки не глинистые, дренажированные, без застоев воды и высоких грунтовых вод), отсутствием зимних северных и северо-западных ветров, присутствием полезных питательных веществ (органика и микро- и макро элементы). Почти все типы почв подходят для культивирования роз. Только их надо «подкорректировать»: убрать лишнюю кислотность, щелочь, добавить песка в тяжелую глинистую почву, а в песчаную торф, компост, перегной.

Поливают розы по мере необходимости. В жаркое время чаще. Полезны в это время и вечерние опрыскивания. Поливы чередуют с подкормками Подкормки важны для каждого растения. Они дают ему возможность быть здоровым и крепким, выдавать хороший урожай плодов или цветов. Розы подкармливают 1-2 раза в 2 недели жидкими или твердыми удобрениями. Это и готовые минеральные комплексы, и природные — перепревший навоз или компост. Также им нужно давать витаминные подборки. Их лучше вносить через опрыскивания.

Рыхление почвы обязательно – оно помогает корневой системе розы получить не только кислород, а и получить быстрее полезные вещества из почвы. В «забитой» почве растения «мучаются». Во время рыхления также удаляются сорняки. Если используется мульча, то этот прием делается реже.

Обрезка сорта роз Albrecht Dürer Rose проводится весной, летом и зимой, после того, как она уйдет полностью в период покоя. Весенняя обрезка делается для «зачистки» растения: вырезаются поврежденные за зиму части. Летом основное предназначение обрезки — это удаление отцветших цветков. Основная обрезка – это зимняя, включающая в себя удаление всех больных, поврежденных и старых побегов, укорачивание оставшихся основных (у данного сорта роз оставляют 1/3 побега или короче – все зависит от региона произрастания). При появлении болезней и вредных насекомых используют препараты, доступные в магазинах, или пользуются народными методами.

Использование

albrehtdurer1

Чайно-гибридная роза Albrecht Dürer Rose подходит для выращивания во всех типах и видах клумб: рабатки, миксбордеры, солитеры, рокарии, бордюры, партеры, живые изгороди и, конечно же, контейнерные посадки. Ее выращивают как в кустовой форме, так и в штамбовой. В соседи подойдут все растения. Долго сохраняется в срезке. Отличный сорт для того, чтобы расти у входа и в ароматном розарии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector